Prijs Kortrijk Leie

 

 

Onze club heeft een stevige reputatie opgebouwd bij de lokale welzijnssector door o.a. de 2-jaarlijkse "Prijs Kortrijk Leie". Dit jaar zullen we opnieuw een door ons geselecteerd initiatief steunen onder de vorm van een financiële bijdrage van € 15.000.

Voor deze editie van de "Prijs Kortrijk Leie" richten we onze aandacht op de maatschappelijk kwetsbare jongeren onder het thema:

"NAAR EEN BETERE VERSTAND-HOUDING"

Doelgroep

Alle organisaties die rond dit thema werken met en rond jongeren, specifiek tussen 14 en 16 jaar, komen in aanmerking voor de prijs . Wij denken concreet aan organisaties die kansarme jongeren, jongeren met maatschappelijke achterstand , jongeren met problematische mentale gezondheid ,... begeleiden.

Hoe deelnemen?

Voorzieningen, instellingen of verenigingen die willen meedingen naar de "Prijs Kortrijk Leie " dienen hun projectvoorstel in met beschrijving van max. 3 bladzijden ten laatste tegen 12 maart 2016.

Deze tekst dient volgende elementen te bevatten:

Een korte typering van de voorziening, de coördinaten van de verantwoordelijke en/of contactpersoon, een inhoudelijke beschrijving van het project en een kostenraming.

Het projectvoorstel dient per e-mail overgemaakt te worden aan: socialecommissie@lionskortrijkleie.be

Hoe beoordelen wij de projectvoorstellen?

We beoordelen via een aantal criteria:

   - Het project komt voor uit een relevante sociale of maatschappelijke behoefte

   - Het project brengt een originele of innovatieve benadering

   - Het project getuigt in zijn soort van een hoog gehalte aan kwaliteitsbevordering

   - Het project is niet éénmalig, het garandeert continüiteit

   - Binnen de gewone werking van de voorziening zijn de huidige middelen ontoereikend

Selectie

De sociale commissie van Lions Club Kortrijk Leie fungeert als jury. Er zal eveneens advies gevraagd worden aan externe deskundigen uit de welzijnsector.

Prijsuitreiking

Alle deelnemers worden schriftelijk verwittigd van het resultaat. De genomineerden zullen worden uitgenodigd naar de prijsuitreiking in aanwezigheid van de pers. Deze zal doorgaan op woensdag 13 april 2016. Hierover volgt later nog meer nieuws.