Situering

 

 

Ontstaan en geschiedenis van Lions

Lions Clubs International ontstond uit een droom van Melvin Jones, een verzekeringsagent uit Chicago (USA). Hij vroeg zich af waarom business clubs, waarvan hij zelf een actief lid was, hun horizon niet zouden verruimen van puur zakelijke aangelegenheden naar de inzet voor een betere maatschappij en wereld.

De vele inspanningen om zijn droom waar te maken resulteerden op 7 juni 1917 in de organisatie van een meeting, die de Lions Clubs in het leven riep.

Datzelfde jaar werd reeds een eerste Nationale Conventie gehouden, die de definitie, de doelstellingen en de ethische code (later erecode genoemd) zou vastleggen.

Al gauw ontstonden Lions Clubs over het ganse grondgebied van de Verenigde Staten.

De vereniging werd internationaal in 1920 met de oprichting van clubs in Canada, gevolgd door vele andere landen.

In 1927, tien jaar na de oprichting, telde ze reeds 60.000 leden in 1.200 clubs.

Het zou pas na de tweede wereldoorlog in 1948 zijn dat het Lionisme Europa bereikte. In België werd de eerste club opgericht in Brussel op 17 mei 1952.

Lions Clubs International is vandaag de grootste serviceorganisatie ter wereld met 1,35 miljoen leden verspreid over meer dan 46.000 clubs in meer dan 200 landen.

Binnen Lions Clubs International zijn de Belgische Lions Clubs georganiseerd in het Multidistrict 112. Er zijn zowat 7.500 Belgische Lions-leden in meer dan 280 clubs.

 

De essentie van het Lionisme

De Lions-beweging biedt aan mannen en vrouwen de mogelijkheid om hun beroepservaring ten dienste te stellen van hen die het in de maatschappij moeilijk hebben. Ze gebruiken hun vrije tijd en hun competenties om fondsen te verzamelen (‘fundraising’) voor doelstellingen van liefdadigheid.

Reeds van bij de oprichting werd benadrukt in de ethische code dat “geen enkele persoonlijke verrijking aan de basis kan liggen voor de ondernomen acties”.

Het van Lionisme onafscheidelijke devies “We serve” (“wij staan ten dienste”) stimuleert Lions-leden hulp te verschaffen en steun te geven aan medemensen die het nodig hebben.

Het devies “We serve” beperkt zich niet tot louter financiële steun. Lions-leden deinzen er niet voor terug om ook letterlijk ‘de handen uit de mouwen te steken’.

 

De internationale engagementen van Lions

Ofschoon zowel elke lokale club afzonderlijk als de Lions-beweging in zijn geheel acties op touw zetten ten dienste van hulpbehoevenden, hebben de Lions zich reeds vanaf hun ontstaan meer speciaal ingezet in de strijd tegen blindheid.

Als grootste niet-gouvernementele organisatie werd Lions Club International door de Verenigde Naties (W.H.O.) opgeroepen fondsen te verzamelen voor een internationaal anti-blindheidsprogramma.

In dat kader werd in 1990 de Sight First campagne opgezet. Via deze campagne werd internationaal 143 miljoen dollar ingezameld door Lions. Met deze middelen werden 7 miljoen cataractoperaties mogelijk gemaakt, werden 20 miljoen gevallen van ernstig gezichtsverlies voorkomen (o.a. door rivierblindheid), en werd de ooghygiëne voor honderden miljoenen mensen verbeterd.

In 2005 werd een internationale vervolgcampagne Sight First II opgezet, die in 3 jaar tijd opnieuw 200 miljoen dollar ingezameld heeft. De ultieme doelstelling van Sight First is alle vermijdbare blindheid de wereld uit te helpen.

Ook andere ruim opgevatte projecten worden door de Lions uitgebouwd. Zo is er het Leefsleutels programma, waarmee aan drugspreventie gedaan wordt in de scholen. Via dit programma werden meer dan 20 miljoen leerlingen bereikt in 35 landen.

Veruit de meeste steun vanuit de Lions clubs gaat echter naar lokale projecten.

 

Lions in Kortrijk

In 1955 werd Lions Club Kortrijk opgericht, gevolgd in 1978 door Lions Club Kortrijk Leie, in 1990 door Lions Club Kortrijk Mercurius en in 2019 door Lions Club Kortrijk Buda.

Samen met de andere clubs uit de regio, Ieper-Poperinge, Heuvelland, Menen, Roeselare, Izegem, Tielt, Zwevegem, Harelbeke Liederik, Waregem en Ronse, is het Lionisme in Zuid West-Vlaanderen goed vertegenwoordigd.

Traditioneel organiseren de drie Kortrijkse clubs jaarlijks elk hun eigen fundraisingactiviteiten . Met de opbrengsten verleent elke club steun aan zijn eigen projecten of voorzieningen. Zo ontvingen de meeste regionale instellingen uit de welzijnssector, de bijzondere jeugdzorg of gehandicaptenzorg al meermaals een substantiële steun.

Sinds meer dan 10 jaar werken de drie Kortrijkse Lions ook samen rond gemeenschappelijke projecten. Zo nemen de drie clubs het dagelijks bestuur waar van de Voedselbank Zuid West-Vlaanderen. Uiteraard steunen ze dit project geldelijk via hun fundraisingactiviteiten. Bovendien is de Voedselbank voor alle Lions-leden in die mate een begrip geworden dat ze via persoonlijke daadwerkelijke inzet dit initiatief concreet gestalte geven. Denken we maar aan de jaarlijkse voedselinzameling in de Delhaize-warenhuizen, maar ook aan de dagelijkse organisatie en werking van de Voedselbank zelf te Kuurne.

 

Geschiedenis van Lions Club Kortrijk Leie

Lions Club Kortrijk Leie werd opgericht in 1977-1978. De oprichtingsvergadering vond plaats op 12 oktober 1977 en de kentekenoverhandiging gebeurde op 14 juni 1978. Lions Club Kortrijk Leie ontving zijn charter op 25 november 1978. De peterclubs waren Lions Club Kortrijk en Lions Club Menen. Onder de dynamische impuls van stichtend voorzitter Jacques Lannoo startte de club met 23 leden.

In de loop van de jaren is Lions Club Kortrijk Leie zelf peterclub geworden van Lions Club Kortrijk Mercurius, Lions Club Harelbeke Liederik, en Leo Club Kortrijk.

Op vandaag telt de club 58 leden, waarvan 9 die er al van bij de oprichting bij waren.

Lions Club Kortrijk Leie heeft een traditie van het opnemen van engagementen in de nationale Lionsorganisatie. Zo werden 4 leden zonevoorzitter, waarvan 3 ook gewestvoorzitter werden. Twee leden van de club, Jacques Lannoo en Joseph Van Houwe werden gouverneur van Lions District 112A. Daarnaast namen ook een aantal leden andere districtsfuncties waar, waaronder die van districts­penningmeester.

In 2003 is Lions Club Kortrijk Leie gestart met de Prijs Kortrijk Leie (zie ook rubriek sociale werken). Met dit initiatief worden alle verenigingen en instellingen met een sociaal doel uit de Kortrijkse regio om de 2 jaar uitgenodigd om een project in te dienen waarvoor ze externe financiële middelen zoeken, en dit onder de vorm van de Prijs Kortrijk Leie.

In 2004 sleepte Lions Club Kortrijk Leie de Prijs van het Nationaal Werk in de wacht, nadat onze club jarenlang ondersteuning gegeven had aan de Voedselbank West-Vlaanderen, en dat zowel financieel, als hands-on.

De belangrijkste fundraisingactiviteit van Lions Club Kortrijk Leie van voor het jaar 2000 was het herfst-jeugdgalabal, dat jaarlijks georganiseerd werd van 1980 tot 1992. In de topjaren kwamen meer dan 3000 mensen naar deze activiteit.

Van 2001 tot 2010 organiseerde Lions Club Kortrijk Leie 5 edities van een circusmatinee. Deze activiteit werkte dubbel. Enerzijds werd een circusvoorstelling georganiseerd voor het brede publiek, gevolgd door een uitgebreide receptie in de circustent. Deze voorstelling droeg bij tot de fundraising van onze club. Anderzijds werd een speciale voorstelling georganiseerd voor alle kinderen uit sociale instellingen uit de omgeving van Kortrijk. Naar deze speciale voorstellingen kwamen telkens meer dan 500 kinderen. Op die manier gaven we een rechtstreekse vorm van steun aan een belangrijke doelgroep.

Vanaf 2015 werd gestart met een nieuw initiatief in onze regio: A Taste for Charity. Lions Club Kortrijk Leie brengt ieder jaar bekende toprestaurants uit de Kortrijkse regio samen om hun beste beentje voor te zetten voor meer dan 1000 genodigden. De opbrengst van A Taste for Charity gaat via de Prijs Kortrijk Leie integraal naar sociale projecten in onze regio.

Elke tweede woensdag van januari organiseert Lions Club Kortrijk Leie het Kreeftenfestival. Dit is een traditie die ontstaan is in de jaren 80. De toenmalige restauranthouder van de Marquette zorgde telkens voor een speciaal kreeftenmenu voor de eerste vergadering van het nieuwe jaar. Dit gebruik raakte bij meer en meer Lionsleden uit naburige clubs bekend, en dus planden ze hun bezoek aan Lions Club Kortrijk Leie bij voorkeur op die tweede woensdag van januari. Onze club heeft dan zelf het initiatief genomen om op die vergadering zo veel mogelijk Lionsvrienden uit andere clubs uit te nodigen. Meteen was het Kreeftenfestival geboren als informele nieuwjaarsreceptie voor vele Lionsvrienden.